TIMEME PERSONVERNPOLICY

1. VARSEL OM PERSONVERN

Dette er et varsel om personvern fra TimeMe og Timeme.app. I dette dokumentet henviser «vi», «vår» og «oss» til TimeMe.Vårt selskapsnummer er 921 350 643, registrert i Norge.Vår kontoradresse er Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norge.

Å beskytte din personlige informasjon er vår fremste prioritet. Denne erklæringen om personvern gjelder for Timeme.app og TimeMe, og gjelder innsamling og bruk av data. I denne personvernpolicyen er alle referanser til TimeMe, inkludert Timeme.app, med mindre noe annet er oppgitt.

TimeMe-applikasjonen er brukt til å følge med på ansattes lokasjon, ankomsttid, logg og arbeidstid ved bruk av GPS. Ved å bruke TimeMe-applikasjonen sier du deg enig i datapraksisen beskrevet i denne erklæringen.

Vi har utviklet denne policyen slik at du skal forstå hvordan vi samler inn, bruker, kommuniserer og benytter oss av personlig informasjon. Følgende avsnitt gir et omriss av vår personvernpolicy.

Når du bruker nettsiden Timeme.app, får vi oppgitt noe informasjon om deg i løpet av besøket ditt.

Som andre kommersielle nettsider, bruker vår nettside standardteknologi kjent som informasjonskapsler («cookies») (se forklaring under og vår informasjonskapselpolicy for mer informasjon) og serverlogger som samler informasjon om hvordan siden vår blir brukt. Informasjonen samlet inn gjennom informasjonskapsler og serverlogger kan inkludere dato og tidspunkt for besøk, sidene som blir sett på, tid tilbrakt på siden vår, og nettsidene du har besøkt rett før og rett etter vår, samt IP-adressen din.

2. INTRODUKSJON

Dette er et varsel som informerer om TimeMes policy knyttet til all informasjon vi samler inn om deg. Den fastlår forholdene som må ligge til grunn for at vi skal behandle informasjon vi samler fra deg, eller som du oppgir til oss. Varselet dekker informasjon som kan identifisere deg («personlig informasjon») og informasjon som ikke kan det. I loven og i dette varselet henviser «behandle» til å samle inn, lagre, overføre, bruker eller på annen måte benytte informasjon.

a. Vi beklager at dersom du er misfornøyd med et eller flere av punktene under, er ditt eneste alternativ å forlate nettsiden øyeblikkelig.

b. TimeMe tar beskyttelsen av ditt personvern viktig. Vi forstår at alle besøkende på vår nettside har rett til å vite at deres personlige informasjon ikke vil bli brukt på noen annen måte enn de hadde tenkt, og at den ikke vil falle i hendene på noen tredjepart.

c. TimeMe tar på seg å holde all informasjon du oppgir til oss konfidensiell, i håp om at du vil gjengjelde tjenesten.

d. Vår policy er i tråd med gjeldene norske lover, inkludert lover åplagt av EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

e. Loven krever at vi informerer deg om dine rettigheter og våre forpliktelser til deg knyttet til behandling og kontroll av din personlige informasjon.

f. Med unntak av det som er stipulert under, vil vi ikke dele, selge eller formidle informasjon vi samler på nettsiden vår med noen tredjepart.

4. INNSAMLING AV DIN PERSONLIGE INFORMASJON

TimeMe kan samle inn personlig identifiserbar informasjon når du registrerer deg for medlemsskap hos TimeMe. Vi samler inn følgende informasjon:

a. Fornavn og etternavn

b. Firmanavn

c. E-postadresse

d. Telefonnummer

TimeMe oppfordrer deg til å se over personvernerklæringen på nettsider du velger å følge lenker til fra TimeMe, slik at du forstår hvordan slike nettsider samler inn, bruker og deler informasjonen din. TimeMe er ikke ansvarlige for personvernerklæringene eller annet innhold på nettsider utenfor TimeMe-nettsiden.

3. HVA SLAGS INFORMASJON SAMLER VI INN OG HVORFOR?

Vi kan samle inn informasjon om deg direkte fra deg, samt automatisk gjennom din bruk av vår side eller våre tjenester. Vi kan også samle inn informasjon om deg som individ gjennom våre kunders bruk av AdBeacon-teknologi.

 • Informasjon vi samler direkte fra deg. Visse områder og funksjoner på siden vår og i tjenesten vår krever registrering. For å registrere deg må du oppgi fornavn, etternavn, e-postadresse, firmanavn, telefonnummer. Vi kan samle inn informasjon direkte fradeg som datasubjekt gjennom vår AdBeacon-teknologi eller tredjepartsintegreringer.
 • Vi kan automatisk samle inn følgende informasjon om ditt bruk av vår side via Google Analytics: lengden på besøket ditt og bevegelsene dine på siden vår.
 • TimeMe-applikasjonen bruker GPS-data som enkelt lar deg følge med på tid knyttet til ulike arbeidssteder.
 • Vi kan også samle inn følgende informasjon om ditt bruk av AdRemote: ID for mobilenhet, GPS-plassering og språkinformasjon, enhetens navn og modell, operativsystem, navn, versjon, dine aktiviteter innen AdRemote, og tiden du er logget inn på AdRemote.

Til forskjell fra informasjon vi mottar gjennom en kundes bruk av AdBeacon-teknologi, kan vi kombinere informasjonen over med annen informasjon vi har samlet om deg, inkludert, der det er relevant, brukernavnet ditt, navn på kunde/arbeidsgiver, ditt fulle navn og passord.

5. IP-ADRESSER

IP-adresser blir brukt av datamaskinen din eller mobiltelefonen din hver gang du er koblet til internet. IP-adressen din er et nummer datamaskinene på nettverket bruker for å identifisere datamaskinen din. IP-adresser blir automatisk samlet inn av vår nettserver som del av demografisk profildata kjent som «trafikkdata», slik at data (som for eksempel nettsidene du ber om) kan bli sendt til deg.

6. E-POSTPOLICIES

Vi er forpliktet til å holde din e-postadresse konfidensiell. Vi vil ikke selge, leie ut eller låne bort våre abonnementslister til noen tredjepart, og vi vil ikke oppgi din personlige informasjon til noe individ hos en tredjepart, noe styrende organ, eller noe selskap, på noe tidspunkt, med mindre det er absolutt påkrevd av loven. Vi vil kun benytte din e-postadresse til å oppgi informasjon.

Vi vil oppbevare informasjonen du sender via e-post i henhold til gjeldene nasjonale lover.

7. VI KOMMER IKKE TIL Å SELGE, LEIE UT ELLER LÅNE BORT KUNDELISTER TIL NOEN TREDJEPART

TimeMe kan, fra tid til annen, kontakte deg på vegne av eksterne forretningspartnere, angående et spesielt tilbud som kanskje kan være av interesse for deg. I slike tilfeller vil din unike identifiserbare personlige informasjon (e-post, navn, adresse, telefonnummer) bli overført til en tredjepart. TimeMe kan dele data med partnere vi stoler på for å utføre bedre statistiske analyser, sende deg e-poster eller brev, tilby deg kundestøtte eller ordne leveringer. Alle slike tredjeparter har forbud mot å bruke din personlige informasjon utenfor tjenestene de utfører for TimeMe, og de er pålagt å holde informasjonen din konfidensiell.

TimeMe vil oppgi din personlige informasjon, uten varsel, dersom vi er lovpålagt å gjøre det, eller om vi med beste intensjoner mener at en slik handling er nødvendig for å:

(a) tilpasse oss lover eller følge lovrelaterte prosesser knyttet til TimeMe eller siden;

(b) beskytte rettighetene eller eiendommen til TimeMe; og

(c) handle under spesielle omstendigheter for å beskytte den personlige sikkerheten til TimeMe-brukere eller offentligheten.

8. E-POSTPOLICIES

I tråd med CAN-SPAM-direktiver vil alle e-post sendt fra vår organisasjon tydelig oppgi hvem e-posten er fra og gi tydelig informasjon om hvordan man kontakter senderen. I tillegg vil alle e-postmeldinger også inneholde detaljert informasjon om hvordan du kan fjerne deg fra vår mailingliste slik at du ikke lenger vil motta e-post fra oss.

9. INFORMASJON VI BEHANDLER FORDI VI HAR EN KONTRAKTBUNDET FORPLIKTELSE OVERFOR DEG

Når du lager en konto på TimeMe-nettsiden, for å bruke vår gratis prøvetid eller abonnere på vår tjeneste, eller på annen måte sier deg enig i våre bruksvilkår, blir det dannet en kontrakt mellom deg og oss.

For å utøve våre forpliktelser knyttet til den kontrakten er vi nødt til å behandle informasjonen du gir oss. Noe av denne informasjonen kan være personlig informasjon. Vi kan bruke slik informsjon for å:

(a) Bekrefte identiteten din, av sikkerhetshensyn

(b) Tilby deg våre tjenester

(c) Tilby deg forslag og råd om produkter, tjenester og hvordan du får mest mulig ut av å bruke vår nettside

TimeMe behandler denne informasjonen fordi det er en kontrakt mellom oss, eller fordi du har bedt oss om å bruke denne informasjonen før vi inngår en lovmessig kontrakt.

I tillegg kan vi samle denne informasjonen på en generell måte og bruke den for å oppgi klasseinformasjon, for eksempel for å overvåke ytelsen vår innen en bestemt tjeneste vi tilbyr. Om vi bruker den til dette formålet vil du som individ ikke være personlig identifiserbar.

TimeMe vil fortsette å behandle denne informasjonen til kontrakten mellom oss utgår eller blir avsluttet av en av partene i henhold til vilkårene for kontrakten.

10. INFORMASJON VI BEHANDLER MED DIN TILLATELSE

Noen handlinger du utfører innebærer at du gir din tillatelse til at vi kan behandle informasjonen din i situasjoner der det ellers ikke ville vært noe kontraktmessig forhold mellom oss. Eksempler kan være når du surfer på nettsiden vår eller ber oss om å gi deg mer informasjon om firmaet vårt, inkludert informasjon om våre produkter og tjenester.

Der det er mulig har vi som mål å få din uttrykte tillatelse til å behandle denne informasjonen, for eksempel ved å be deg om å akseptere vår bruk av informasjonskapsler.

Noen ganger kan du gi din tillatelse implisitt, som for eksempel når du sender oss en melding på e-post, en situasjon hvor det er rasjonelt å anta at du forventer at vi skal svare.

Utenom der du har sagt deg enig i vår bruk av din personlige informasjon med en spesifikk hensikt, bruker vi ikke informasjonen din på noen måte som kan identifisere deg personlig. TimeMe kan bruke den på en slik måte at den oppgir klasseinformasjon, for eksempel for å overvåke ytelsen til en spesiell underside på nettsiden vår.

Hvis du har gitt oss eksplisitt tillatelse til å gjøre det, kan vi fra tid til annen gi ditt navn og din kontaktinformasjon til utvalgte samarbeidspartnere vi tenker at kan tilby tjenester eller produkter du vil synes er nyttige.

TimeMe fortsetter å behandle informasjonen din på denne måten til du trekker tilbake tillatelsen din, eller til det er rasjonelt å anta at samtykket ditt ikke gjelder lenger.

Du kan trekke tilbake samtykket ditt til enhver tid ved å be oss om det på support@timeme.no Om du gjør dette vil du ikke lenger kunne benytte vår nettside eller våre tjenester.

11. INFORMASJON VI BEHANDLER I FORBINDELSE MED LEGITIME INTERESSER

TimeMe kan behandle informasjon på det grunnlag at enten du eller vi har legitim interesse av det.

Når vi behandler informasjonen din på denne måten, gjør vi det kun etter å ha tenkt spesielt over:

 • Hvorvidt samme mål kan bli oppnådd på en annen måte
 • Hvorvidt behandling (eller mangel på behandling) kan medføre deg skade
 • Hvorvidt du forventer at vi behandler dataen din, og hvorvidt du ville anse det som rasjonelt at vi gjør det

Vi kan behandle dataen din på denne måten for eksempel med følgende hensikt:

 • Journalføring for riktig og nødvendig administrasjon av vår organisasjon eller vårt firma
 • Svar på uoppfordret kommunikasjon fra deg som vi tror du forventer et svar på
 • Beskyttelse mot og oppholdelse av lovfestet rett for en hvilken som helst part
 • Anskaffelse av profesjonelle råd som er påkrevd for å håndtere organisatorisk eller firmamessig risiko
 • Beskyttelse av dine interesser der vi føler at vi har en plikt til å gjøre dette

12. INFORMASJON VI BEHANDLER FORDI VI ER LOVPÅLAGT Å GJØRE DET UNDER GDPR

TimeMe er underlagt loven på lik linje med alle andre. Noen ganger må vi behandle informasjonen din for å følge opp våre forpliktelser. For eksempel kan vi bli nødt til å gi informasjon til lovmessige organer dersom de ber om det, eller dersom de har passende autorisasjon, som for eksempel en ransakelsesordre eller rettskjennelse. Dette kan inkludere din personlige informasjon.

13. HVORDAN VI DELER INFORMASJON

Vi kan dele din informasjon, inkludert din personlige informasjon, på følgende måter:

a) Affiliates. Vi kan dele informasjon vi samler inn med våre affiliate eller underselskaper; om vi gjør dette vil deres bruk eller deling av slik informasjon være underlagt denne policyen.

b) Tilbydere av tjenester. Vi kan dele informasjonen vi samler med tredjeparter som selgere, tilbydere av tjenester, entrepenører eller agenter som utfører funksjoner på våre vegne.

c) Forretningsoverføringer. Hvis vi blir kjøpt opp eller slått sammen med et annet selskap, om en betydelig del av våre eiendeler blir overført til et annet selskap, eller om vi må slå oss konkurs, kan vi overføre informasjonen vi har samlet til et annet selskap.

d) Som del av en rettsprosess. Vi kan også dele informasjonen vi samler inn fra deg dersom vi må gjøre det for å opptre i tråd med loven, dersom vi havner i en rettssak, mottar en rettskjennelse, eller på annen måte blir involvert i en rettsprosess.

e) For å beskytte oss og andre. Vi kan også dele informasjonen vi samler inn der vi mener at det er nødvendig for å undersøke, unngå eller ta til handling i forbindelse med ulovlige aktiviteter, mistanke om svinal, situasjoner som kan involvere fare for person, brudd på våre bruksvilkår eller denne policyen, eller som bevismateriale i rettssaker TimeMe er involvert i.

14. MELDE SEG UT OG AVSLUTTE ABONNEMENT

Vår side gir brukere muligheten til å melde seg av og slutte å motta kommunikasjon fra oss eller våre partnere ved å lese instruksjonene om avslutning av abonnement. Man finner disse på bunnen av alle e-postmeldinger sendt fra oss.

Brukere som ikke lenger ønsker å motte vårt nyhetsbrev eller tilbudsaviser kan melde seg ut og slippe å motta slik kommunikasjon ved å klikke på lenken for avslutning av abonnement i e-posten eller kontakte oss på support@timeme.no Vi respekterer ditt personvern og gir deg muligheten til å melde deg av erklæringer knyttet til spesifikk informasjon. Brukere kan velge å melde seg av alle former for kommunikasjon fra TimeMe ved å kontakte oss på e-post support@timeme.app

15. Å SENDE EN MELDING TIL VÅRT KUNDESTØTTETEAM

Når du kontakter oss, enten på telefon, via nettsiden, eller på e-post, samler vi inn dataen du har oppgitt til oss slik at vi kan gi deg den infomasjonen du trenger.

TimeMe journalfører forespørselen din og vårt svar for å bedre effektiviteten til firmaet/organisasjonen.

TimeMe beholder personlig identifiserbar informasjon knyttet til meldingen din, som for eksempel navnet ditt og e-postadressen din, slik at vi kan følge med på kommunikasjonen vi har hatt med deg, for slik å kunne tilby en tjeneste av høy kvalitet.

16. INTELLEKTUELL EIENDOMSRETT

Alt forbundet med opphavsrett, varemerker, patenter og andre rettigheter knyttet til intellektuell eiendomsrett på vår nettside og alt innhold og all programvare på siden skal forbli eiendommen til lisenseierne. Bruk av våre varemerker, vårt innhold eller vår intellektuelle eiendom er forbudt uten eksplisitt skriftlig tillatelse.

Du må ikke:

 • Gjenpublisere materiale fra vår nettsiden uten først å ha fått skriftlig tillatelse.
 • Selge eller låne materiale fra vår nettside.
 • Reprodusere, duplisere, etterligne, kopiere eller på annen måte utnytte materiale på vår nettside til noe formål.
 • Redistribuere innhold fra vår nettside, inkludert på en annen nettside.

17. BRUK

Data samlet inn og analysert blir brukt på et utvalg bruksområder, som for eksempel publikumsmåling eller aggregert innsikt.

18. KLAGER

Når vi mottar en klage journalfører vi all informasjonen du har gitt oss. Vi bruker informasjonen til å løse klagen din. Hvis klagen din krever at vi kontakter en annen person, kan vi velge å gi den andre personen deler av informasjonen i klagen din. Vi gjør dette så sjeldent som mulig, men det er ene og alene opp til oss å avgjøre om vi gir ut informasjon, og om vi gjør det, hva denne informasjonen er. TimeMe kan også samle statistikk som viser informasjon samlet inn fra denne kilden for å måle nivået på tjenestene vi tilbyr, men slik informasjon vil ikke kunne bli brukt til å identifisere deg eller noen annen person.

19. ANONYMITET

Vi samler og analyserer anonym data. Vi kan ikke, og vil ikke, på noe som helst tidspunkt, identifisere individer.

20. AKSEPTABEL BRUK

Du sier deg enig i å bruke nettsiden vår kun til lovlige formål og på en måte som ikke overtrer rettighetene til andre eller begrenser andres bruk av nettsiden. Forbudt oppførsel inkluderer trakassering, formidling av obskønt eller fornærmende innhold, og forstyrrelser av den naturlige flyten av dialog på nettsiden.

Du må ikke bruke nettsiden vår til å sende uønsket kommersiell kommunikasjon. Du må ikke bruke innholdet på nettsiden til et markedsføringsformål uten vår eksplisitte skriftlige tillatelse.

21. BEGRENSET TILGANG

I fremtiden kan vi komme til å begrense tilgang til deler av (eller hele) nettsiden vår, og vi reserverer oss rettighetene til å gjøre dette. Hvis, på noe tidspunkt, vi gir deg et brukernavn eller passord som gir deg tilgang til områder på nettsiden som har restriksjoner, må du sørge for at brukernavnet og passordet ditt blir holdt hemmelig.

22. ANALYSER FRA TREDJEPARTER

Vi bruker automatiserte enheter og applikasjoner, som for eksempel Google Analytics, til å evaluere bruken av siden vår og, så langt det er tillatter, tjenestene våre. Vi kan også bruke andre analyseverktøy til å vurdere tjenestene våre. Vi bruker disse verktøyene til å forbedre tjenesten vår, ytelsen vår, og opplevelsen til brukerne våre. Slike verktøy kan bruke overvåkningsteknologi for å utføre jobben sin.

23. DATA KAN BLI PROSESSERT UTENFOR DEN EUROPEISKE UNION

Våre nettsider blir hostet i England.

TimeMe kan også, fra tid til annen, bruke tjenester som er satt bort til lang utenfor den Europeiske Union. Av den grunn kan data som blir samlet under EUs lover eller andre lands lover bli prosessert utenfor den Europeiske Union.

For eksempel kan programvaren vi bruker på nettsiden vår ha blitt utviklet i India.

TimeMe har følgende sikkerhetstiltak for data som blir overført til utenfor den Europeiske Union:

a. Databehandleren er i samme gruppe som vår bedrift eller organisasjon og følger de samme bindene bedriftslovene knyttet til databehandling.

b. Databeskyttelsesreglene i våre kontrakter med databehandlere inkluderer regler for dataoverføring skrevet av eller godkjent av en overordnet autoritet i den Europeiske Union, spesifikt i landet det gjelder.

c. TimeMe følger en oppførselskode godkjent av en overordnet eutoritet i den Europeiske Union.

d. TimeMe er sertifisert under en godkjent sertifiseringsmekanisme for GDPR.

e. Både vår bedrift og databehandleren er offentlige autoriteter som er knyttet sammen enten av lovlig bindende avtaler eller av administrative avtaler som er godkjent av en overordnet autoritet i den Europeiske Union knyttet til beskyttelse av personlig informasjon

24. TILGANG TIL DIN EGEN INFORMASJON

Tilgang til din personlige informasjon

a. Du kan når som helst se over og oppdatere personlig identifiserbar informasjon vi har om deg ved å logge inn på din konto på vår nettside.

b. For å motta en kopi av informasjonen som ikke er oppgitt på nettsiden vår kan du sende en forespørsel til support@timeme.no

c. Når vi har mottatt forespørselen vil vi fortelle deg når vi forventer å kunne gi deg informasjonen, og om vi krever en avgift for å gi den til deg.

Som kunde kan du få tilgang til AdBeacon Technology-informasjon gjennom AdDashboard og/eller AdRemote. Vennligst merk at kopier av informasjon du har oppdatert, endret eller slettet kan forbli synlige på lagrede og arkiverte sider på Siten eller AdRemote en stund.

25. FJERNING AV INFORMASJONEN DIN

Hvis du ønsker at vi skal fjerne din personlig identifiserbare informasjon fra nettsiden vår, kan du kontakte oss på support@timeme.no Dette kan komme til å begrense tjenesten vi kan tilby deg.

26. KRYPTERING AV DATA SENDT MELLOM OSS

TimeMe-nettsiden bruker Secure Seockets Layer-sertifikater (SSL-sertifikater) for å bekrefte identiteten vår overfor nettleseren din og for å kryptere data du oppgir til oss.

Når informasjon blir overført mellom oss kan du sjekke at det blir gjort med SSL ved å se etter et symbol som viser en lukket hengelås eller andre tillitsindikerende merker i nettleserens URL-felt eller verktøyvisning.

27. HVORDAN DU KAN KLAGE

a. Hvis du ikke er fornøyd med vår personvernspolicy eller hvar klager, må du dele dette med oss per e-post. Adressen er support@timeme.app.

b. Hvis en uoverensstemmelse ikke kan løses håper vi du vil si deg enig i å forsøke å løse den ved at vi sammen deltar i en prosess med sikte om å komme til enighet.

28. BEVARINGSPERIODE FOR PERSONLIG DATA

Med mindre noe annet er uttrykt i denne personvernserklæringen, oppbeverer TimeMe din personlige informasjon så lenge det er påkrevd av oss for å:

a. Gi deg tjenestene du har bedt om;

b. Følge andre lover, inkluderte lover pålagt oss av våre skattemyndigheter;

c. Støtte en sak i retten.

29. SIKKERHETEN TIL DIN PERSONLIGE INFORMASJON

E-post er ikke ansett som en sikker kommunikasjonsform. Av denne årsaken ber vi deg om å ikke sende personlig informasjon til oss på e-post. Å gjøre det er imidlertid tillatt, men det skjer i så fall på ditt ansvar. Noe av informasjonen du legger inn på nettsiden vår kan bli overført via sikre medier kjent som Secure Socets Layer (SSL). TimeMe kan bruke programvare som produserer oppsummerende statistikk. Hensikten kan være å se på antall besøkende på ulike deler av siden vår, se hva slags informasjon som er mest interessant for besøkende, bestemme tekniske designspesifikasjoner, eller å identifisere dårlig ytelse eller problemområder.

Av hensyn til sidens sikkerhet, og for å sikre at denne tjenesten er tilgjengelig for alle brukere, bruker vi programvare for å overvåke nettverktrafikk for å oppdage uautoriserte forsøk på å lase opp eller endre informasjon, eller på annen måte forårsake skade.

Vi sikrer din personlige informasjon fra uatorisert tilgang, bruk eller deling. TimeMe bruker følgende metoder for å oppnå dette:

• SSL-protokoll

Når personlig infromasjon (som for eksempel kredittkortnummer) blir overført til andre nettsider, er det beskyttet av kryptering, som for eksempel Secure Sockets Layer-protokollen (SSL-protokollen).

TimeMe har iverksatt fornuftige sikkerhetsprotokoller som beskytter våre produkter og tjenester fra å bli hacket eller på annen måte påvirket av tredjeparter. Vi krypterer våre koblinger med noe av den samme teknologien som banker bruker for å beskytte informasjonen vår.

30. SAMSVAR MED LOVEN

Vår personvernpolicy har blitt laget med den hensikt å være i tråd med norsk lov, og lovene til alle land eller juridiske enheter hvor vi sikter på å ha forretninger, inkludert områder i den Europeiske Union underlagt GDPR. Hvis du mener at policyen ikke tilfredsstiller loven i ditt land vil vi gjerne høre fra deg.

Til sist er det likevel ditt valg om du ønsker å bruke vår nettside.

31. SPRÅK

Personvernpolicyen ble skrevet på engelsk. Om du leser en oversettelse og den ikke er i overensstemmelse med den engelske versjonen, merk at den engelske versjonen er gjeldende.

32. ENDRINGER I PERSONVERNPOLICYEN

Denne policyen er gjeldene fra og med datoen erklært over. TimeMe kan likevel oppdatere denne personvernerklæringer fra tid til annen, dersom vi anser det som nødvendig. Forbeholdene som gjelder deg er de som er postet her på nettsiden vår den dagen du bruker nettsiden. Vi anbefaler at du skriver ut en kopi og oppbevarer den.

Hvis du har spørsmål angående vår personvernpolicy, vennligst kontakt oss: support@timeme.no